Oscar Boesenach - Vice President Big Deal Management binnen de divisie Corporate Customers van T-Systems International trad begin 2009 in dienst bij TSI met als opdracht de verdere ontwikkeling van de Beneluxmarkt voor grote outsourcing deals en het opbouwen van een team van senior outsourcing professionals.

Al snel na mijn benoeming werd ik door Andrea benaderd met de boodschap dat zij diverse kandidaten uit de outsourcing branche in haar portefeuille had die zij graag onder mijn aandacht wilde brengen. De eerste contacten verliepen soepel en prettig en de input die ik haar leverde kwam al snel tot uitdrukking in de geschikte kandidaten die zij naar voren bracht.

De door Andrea aangedragen kandidaten beperkten zich niet uitsluitend tot 1 professie zoals sales, wat ik van veel searchbureaus gewend ben, maar ook bracht zij outsourcing consultants, contracting consultants, pricers, bid managers en andere profielen aan. Hiermee heeft Andrea zich naar mij toe duidelijk onderscheiden van de vele searchbureaus die vaak alleen binnen een bepaalde specialisatie profielen aan kunnen leveren.

Zij heeft kans gezien een breed spectrum aan funktieprofielen met geschikte kandidaten te adresseren. Hieruit blijkt een prima netwerk, perfekte relationele vaardigheden om kandidaten te motiveren, maar vooral een uitstekende focus op de behoeften en wensen van haar opdrachtgevers, waardoor ze er in slaagt vrij snel de juiste kandidaat te identificeren en geplaatst te krijgen.

Inmiddels heeft Andrea in een periode van zo'n 9 maanden 3 outsourcing professionals binnen TSI weten te plaatsen, in de funkties van Senior Engagement Manager, Senior Outsourcing Consultant en Outsourcing Pricer.

Andrea heeft hiermee een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van het Global Big Deal Management team van TSI geleverd.

Oscar Boesenach
VP Big Deal Management
Corporate Customers
T-Systems International